Gymnasielærerarbejdstid

Primo februar – hurtigere end forventet – blev der indgået OK'13 forlig på statens område, som skal til urafstemning blandt AC's medlemmer, når alle detaljer er helt på plads.

Hovedresultaterne er, at reguleringsordningen fortsætter, at overenskomstperioden bliver på to år fra 2013-15, og at der i perioden kun vil være minimale lønstigninger.studernde web_lille1

I kølvandet på de generelle statslige OK- forhandlinger, blev der – også overraskende hurtigt – indgået en aftale mellem finansministeren og AC, der forhandler for organisationerne på gymnasie- og erhvervsskoleområdet, om specielt gymnasielærernes m.fl.'s arbejdstid.

Tilbage af disse lærergruppers arbejdstidsaftale er årsnormen på 1924 timer inkl. ferie og helligdage, hvilket svarer til en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen.

Den daglige arbejdstid vil nu løbende skulle registreres og tilrettelægges sammenhængende på arbejdspladsen. Der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler, men rektorerne vil i langt højere grad skulle bestemme over arbejdstilrettelæggelsen.

Der er lagt mulighed for lønstigninger ind i form af en ny tillægsstruktur, som erstatter tidligere undervisningstillæg. Der er desuden aftalt en ny stillingskategori som 'faglig karrierestilling' for fyrtårnene blandt gymnasielærerne m.fl. Merarbejde aflønnes som for andre akademikere.

Med hensyn til OK13-forligets konsekvenser for lønnen indebærer det, at de nuværende centralt aftalte undervisningstillæg, 17-årstillæg, VUC-tillæg og tillæg til kost- og økonomiinspektorer samt IB-koordinatorer pr. 1. august 2013 bortfalder og i stedet erstattes af nye tillæg der er ens på de forskellige skoleområder. Disse tillæg kommer til at betyde en lønstigning på mellem ca. 700 kr. pr. måned til ca. 3000 kr. – alt efter anciennitet (se evt. GL- konsekvenser for lønnen)

De nye vilkår for gymnasielærerne træder i kraft allerede fra næste skoleår.

En særlig krølle er, at repræsentantskabet i Gymnasieskolernes Lærerforening – med et mindre flertal – har vendt tomlen nedad til forhandlingsresultatet og ønsker GL løsrevet fra aftalen. Men bordet fanger, da GL i sin tid fuldt ud har 'deponeret' den endelige beslutningskompetence i AC.

Det må formodes, at resultaterne på det statslige område vil påvirke OK'13 forhandlingerne på det kommunale område, men i skrivende stund er der intet nyt her.

 

 

 

 

 

SKIFT TIL ALMINDELIGT SITE
Skift til mobilt site